A.S.VE.F.

Asociación Sindical de Veterinarios Funcionarios da Xunta de Galicia

  • Aumentar o tamaño da letra
  • Tamaño de letra por defecto
  • Disminiur o tamaño da letra
ASVEF - Páxina Principal

Reunión FP IX-2017

 

Ler máis...
 

Solicitude de Rectificación

Con data 22 de decembro rexístrase un documento elaborado e asinado conxuntamente polo Conselo Galego de Colexios Veterinarios e ASVEF, dirixido ao Conselleiro de Medio Rural, polo que se lle solicita dirixirse á Federación de Produtores Lácteos, Feplac, ao obxecto de levar a cabo unha Rectificación como consecuencia da publicación na súa revista Gandeiros Galegos do mes de outubro, dun artigo que baixo o título " A brillante incopentencia", entendemos que resulta ofensivo e tremendamente lesivo para a nosa imaxe como veterinarios oficiais da Xunta de Galicia.

Rexístrate para ler máis...
 

Lista definitiva de admitidos e excluídos

O pasado luns 19 de decembro, publicouse no DOGA a lista de admitidos e excluídos do noso concurso.

Rexístrate para ler máis...
 

ORDE do 31 de marzo de 2017 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de veterinarios.

 

Ler máis...
 

Nota informativa

Durante os próximos 20,21 e 22 de outubro, celebrarase en Zamora o X Congreso de veterinarios de Castela León, no que entre outros temas abordarase a problematica da profesión veterinaria na Función Pública. A nosa asociación, xunto ás doutras Comunidades Autónomas foi convidada a participar, aceptándose pola nosa banda, colaborando cun relatorio na que se expoñerá a nosa situación actual, problemática e solucións de futuro.

 

 

Nota Informativa

Para o próximo mes de setembro, ASVEF  manterá unha reunión con Función pública, na que entre outros temas abordarase a proposta de modificación  do Acordo de prestación servizos extraordinarios, Decreto de Funcións  así como se incidirá na necesidade de establecer un calendario relativo, tanto ao  Proceso selectivo como aoe concursos de traslados.

 


Páxina 1 de 5
fotos mataderro 015.jpg

Axenda


Procurar

login

Quen está conectado

Temos 25 convidados en liña